Çözümlerimiz Veri Yedekleme

Veri Yedekleme Çözümleri

Depolanan verinin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurum süreçlerinde ciddi zararlara neden olabilmektedir. Felaket durumu sonrasında kurum verisinin geri yüklenememesi kurumun ticari faaliyetine son vermesine neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Depolanan verinin her geçen gün arttığı ve verinin kurum süreçleri için daha kritik bir rol oynadığı günümüzde verinin yedeklenmemesi büyük risk oluşturmaktadır.

Bu sebeple kurumlarda yedekleme sistemleri kurulmakta ve yedekleme işleri günlük olarak takip edilmektedir. Yedekleme sisteminin kurulumu yedeklenecek veri miktarı, yedekleme sıklığı, yedeklenen verinin zaman içerisinde değişme oranı, kabul edilebilir maksimum veri kaybı gibi parametrelere bağlıdır.

Veri yedeklemesinin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için düzenleyici ve yönetimin konuya bakış açısını yansıtan bir yedekleme politikasına ihtiyaç vardır. Yedekleme politikası kurum için yedeklemenin önemini ve en az yerine getirilmesi gerekenleri ifade etmelidir. Yedekleme politikasının yerine getirilmesi için detaylı bir analiz çalışması yapılmalı ve politikayı sağlayacak bir yedekleme planı ortaya koyulmalıdır. Yedekleme planın işletilmesi ve zaman içerisinde günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi veri kaybı durumunda kurumun göreceği zararı en aza indirecektir.

Günümüz teknolojisinde, bilişim dalında, veri depolama çok önemli bir yer kapsamaktadır.Kullandığınız tüm verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi, ve bunların kolay kullanıma açık olması (istediğiniz anda istediğiniz dosyaya kolayca ulaşabilme) firmaların iş sürekliliğini arttırmak adına önemini her geçen gün arttırmaktadır. Verinet Bilişim Hizmetleri olarak tüm bilişim dallarında olduğu gibi bu konuda da uzman personelimizle hizmet vermekte ve yeni teknolojileri (depolamadaki data transferlerinin hızlanması, ileriye yönelik data alanlarının geniş ve yedekli olarak tutulması v.s.) müşterilerimize çözüm seçenekleri halinde ve en doğru konumlandırmalarla sunmaktayız.

Yedekleme Çözümleriyle İlgili İş Ortaklarımız