Çözümlerimiz Network Yönetim ve İzleme

Network ve Kablolama Çözümleri

Verinet Bilişim Hizmetleri olarak; kurumsal iletişim çözümleri arasında, network kurulum hizmetleriyle tamamlayıcı rol oynayan altyapı ve kablolama çözümleri ile bilişim sektöründe katma değer sağlayan hizmetler sunmaktadır.

 • Yapısal kablolama
 • Sistem odası proje ve uygulama
 • Fiber iletim çözümleri
 • Aktif cihazların (switch, router, access point, firewall, vb.) projelendirilmesi ve kurulumu
 • Test ve etiketleme
 • Projelendirme ve işçilik hizmetleri sunmaktadır.

Network Çözümleri

Verinet Bilişim Hizmetleri, kurumsal iletişim çözümleri arasında, network kurulum hizmetleriyle tamamlayıcı rol oynayan altyapı ve kablolama çözümleri ile bilişim sektöründe katma değer sağlayan hizmetler sunmaktadır.

Netowrk altyapı hizmetleri kapsamında müşterilerine;

 • Anahtar teslimi network kurulumları
 • Network yapısı tasarımları
 • Sistem odası kurulum ve düzenlenmesi
 • ISP değişikliği yönetimleri
 • Netowk cihazlarının kurulum ve bakım
 • İş yapınıza göre size özel ağ tasarımları
 • Güvenlik politikaları yapılandırması
 • Potansiyel Ağ genişlemesi analizi ve yönetimi
 • Kablosuz güvenli ağ kurulumu ve tasarımı
 • Subnet ve ağ analizleri
 • Felaket Kurtarma planları tasarımı ve uygulamaları
 • DMZ planlama ve kurulumları
 • Mevcut ağ yapısı analizi ve yükseltmeleri

Kablolama Çözümleri

Yapsal kablolama network ciahlarının iletişiminin temel unsurudur.Ağ sistemlerinin hızlı ve problemsiz çalışabilmesi için, kablolama altyapısının sağlıklı kurulmuş olması gereklidir. Yapısal kablolama sistemlerinin hazırlanmasının temel nedeni, network sisteminin problemsiz olarak büyümesini sağlamaktır. Bu nedenle, kablolama alt yapısı oluşturulurken doğru bir tasarım ve projelendirme yapılmalı, kaliteli işçilik ve malzeme kullanılmalı, standartlara uygun olarak test, etiketleme ve dokümantasyon yapılarak, yıllarca kullanılmalıdır.

Verinet Bilişim Hizmetleri olarak müşterilerimiz:

 • Ağ kablolama alt yapısının tasarımı
 • Hat çekme ve yapılandırma
 • Sistem odası kablolama ve düzenlenmesi
 • Fiber-Optic Kablolama ve uç sonlandırma